Thông tư 36 ảnh hưởng như thế nào đến cho vay bất động sản?

Theo đại diện từ Cushman & Wakefield, động thái của Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 36 sửa đổi liên quan đến việc quản lý trách nhiệm pháp lý tài sản của các ngân hàng và tạo điều kiện cho vay bất động sản (BĐS) sẽ giúp thắt chặt các quy định hiện hành và đưa Việt Nam vào quỹ đạo tương tự như Thỏa thuận Basel III. […]

Vietnamese VI English EN