Hà Nội: Đầu năm 2019 công bố bảng giá đất mới

Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội được xây dựng và áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2024.

Ngày 17/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ban hành Kế hoạch  Điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (gọi tắt là Bảng giá đất).

UBND TP yêu cầu các đơn vị xây dựng Bảng giá đất trên cơ sở quy định của pháp luật về Khung giá đất của Chính phủ; đảm bảo về phương pháp, nguyên tắc xác định giá đất đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và công khai, đảm bảo tính khách quan, kế thừa, dễ hiểu, dễ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hà Nội: Đầu năm 2019 công bố bảng giá đất mới
Hà Nội điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, từ ngày ngày 1/5-30/6, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại các điểm điều tra (584 xã, phường, thị trấn). Loại đất điều tra là đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Khi điều tra, giá trị khối tài sản gồm cả nhà, đất và các tài sản khác phải được thể hiện rõ trong phiếu điều tra để bóc tách được phần giá trị quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở điều tra, khảo sát, thu thập và lấy ý kiến UBND các quận, huyện, thị xã tháng 10/2019 sẽ hoàn thiện hồ sơ bảng giá đất báo cáo cấp thẩm quyền trước khi trình HĐND thành phố.

UBND Thành phố ban hành và công bố Bảng giá đất trước ngày 01/01/2020; tuyên truyền, công bố công khai trên các phương tiện thông tin. Sau đó được tổng hợp gửi kết quả báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2020.

Cùng ngày (17/4), Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đồng thời ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố. Theo đó Ban chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, ngành có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dụng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo Vietnamnet

Vietnamese VI English EN